ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ SYNERGY CONSULTANTS

SYNERGY CONSULTANTS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ

Παπανδρίτσας Γιώργος, 6936146513